OSNOVNI SUD U PROKUPLJU
18420 BLACE
KARAĐORĐEVA BB

SUDSKA JEDINICA U BLACU

TELEFON: (027) 371-411
Sajt: www.pk.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLASTIKA
18420 BLACE
MILANA TOPLICE 8

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
PROIZVODNJA KESA I DŽAKOVA OD POLIETILENA

TELEFON: (027) 371-896
E-mail: plastikablace@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
18420 BLACE
KARAĐORĐEVA 4

EKSPOZITURA BLACE

TELEFON: (027) 371-797
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
18420 BLACE
KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 53

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BLACE

TELEFON: (027) 371-200
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U PROKUPLJU
18420 BLACE
KOSANČIĆ IVANA BB

ODELJENJE SUDA U BLACU

TELEFON/TELEFAKS: (027) 371-113
E-mail: prekrsajnisudpk@mts.rs
Sajt: www.pk.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRUŽENA RUKA
18420 BLACE
KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 13

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

TELEFON: (027) 370-088
E-mail: pruzenaruka.ho@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
18420 BLACE
BRAĆE VUKSANOVIĆ BB

FILIJALA ZA TOPLIČKI OKRUG, ISPOSTAVA BLACE

TELEFON: (027) 371-541
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
18420 BLACE
KARAĐORĐEVA 2

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BLACE

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAFIR
18420 BLACE
KARAĐORĐEVA BB

KOMANDITNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO

MOBILNI TELEFON: 064 4678-443

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
18420 BLACE
RADOŠA JOVANOVIĆA SELJE BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO TOPLICA KURŠUMLIJA, ŠUMSKA UPRAVA BLACE

TELEFON: (027) 371-265
E-mail: sublace@open.telekom.rs
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
18420 BLACE
KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 28

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA BLACE

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (027) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOMUNIKACIJA
18420 BLACE
KRALJA PETRA I 153

DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET
INFRASTRUKTURNA IZGRADNJA I INŽENJERING U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA, ENERGETIKE I GASNIH SISTEMA, SISTEMA VODOSNABDEVANJA, KANALIZACIONIH SISTEMA, GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, ČELIČNIH REŠETKASTIH KONSTRUKCIJA I EKOLOGIJE

TELEFON: (027) 371-434
Sajt: www.telekomunikacija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERZIĆ
18420 BLACE
KARAĐORĐEVA BB

SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU TRPEZARIJSKIH STOLICA I STOLICA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE, POPRAVKA I TAPACIRANJE STOLICA

TELEFON/TELEFAKS: (027) 370-341

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNA-TRADE
18420 BLACE
DONJE GRGURE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (027) 778-319

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA BLACE
18420 BLACE
SVETOG SAVE BB

DOO BLACE

TELEFON: (027) 371-166
E-mail: vsblace@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: